קצת עלינו

קצת עלינו

קרן המלגות לחברה הערבית – "אירתקא"

רקע כללי:

מלגת "אירתקא" הינה מלגה של המועצה להשכלה גבוהה ומופעלת על ידי פרח. 

המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית הלומדים "מקצועות מועדפים" במשק. 

 מטרת התכנית הינה להגדיל את היקף הסטודנטים בני מיעוטים לתואר ראשון ב"מקצועות מועדפים" וכן, לתת הזדמנות לבעלי פוטנציאל ומוטיבציה אשר מגיעים מרקע סוציואקונומי נמוך, להשתלב באקדמיה.

*מקצועות מועדפים במשק - תחומי לימוד ספציפיים הנדרשים לשוק העבודה הישראלי ואשר הביקוש אליהם באופן יחסי, פחות פופולארי בקרב הסטודנטים הערבים.

הרעיון המרכזי:

הרחבת השתתפותה של החברה הערבית בהשכלה הגבוהה תעצים את מעמדה הכלכלי חברתי בחברה הישראלית ותתרום רבות למדינת ישראל.

במסגרת גיבוש התוכנית זוהה הצורך למתן סיוע כלכלי לסטודנטים ערבים משני טעמים עיקריים, האחד, בהתאם לנתונים הסטטיסטיים - הסטודנט הערבי מגיע מרקע סוציואקונומי נמוך בממוצע מהסטודנט היהודי. השני, היצע המלגות והצעות העבודה העומד לרשותו של הסטודנט הערבי נמוך משמעותית מההיצע שעומד בפני סטודנט יהודי (בין השאר בשל מתן העדיפות ליוצאי צבא).

לאור זאת, החליטה המועצה להשכלה גבוהה על הקמת קרן מלגות ייחודית לסטודנטים לתואר ראשון במגזר הערבי.

מטרה נוספת של הקרן הינה שבתמורה למלגה הסטודנטים ידרשו להחזיר תרומה לחברה ולקהילה, ויפעלו כחונכים לילדים ובני נוער בחברה הערבית (ובפרויקטים נוספים). באמצעות ה"מודלינג" בני הנוער ישאפו להגיע גם הם ללימודים אקדמיים.

ועדת ההיגוי של קרן המלגות – "אירתיקא", הסמיכה את פרח לבצע את הענקת המלגות לזכאים בכפוף לביצוע פעילות התנדבותית.

המלגה היא בת 10,000 ₪ לכל אחת מהשנתיים הראשונות ללימודי תואר ראשון ו- 8,000 ₪ לכל אחת מהשנים הנותרות להשלמת התואר.

התנאים לקבלת המלגה:

  • סטודנט מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית
  • הסטודנט רשום במוסד מוכר להשכלה גבוהה
  • הסטודנט רשום לשנת לימודיו הראשונה ללימודי התואר הראשון כסטודנט מן המניין
  • תכנית הלימודים של הסטודנט הינה בהיקף של לפחות 12 שעות שבועיות
  • הכשרה והתנדבות בקהילה במשך 40 שעות (שנה א')
  • התנדבות 80 שעות (שנים ב' ג' וד')

 

הרכב הציון הסופי ודירוג תחומי הלימוד:

הדירוג לקבלת המלגה ישכלל את דירוג תחום הלימודים של המועמד ומצבו הסוציואקונומי, לפי החלוקה הבאה:

60% עבור מצב סוציואקונומי ו- 40% עבור תחום הלימוד.