אירתקא

פעילות התנדבותית

פעילות התנדבותית

התנדבות הינו ערך חשוב למלגה, ולכן הסטודנטים המשתתפים בתכנית אירתקא יידרשו להחזיר תרומה לחברה ולקהילה, ויפעלו כחונכים לילדים ובני נוער בחברה הערבית (ובפרויקטים נוספים). באמצעות ה"מודלינג" בני הנוער ישאפו להגיע גם הם ללימודים אקדמיים.

ועדת ההיגוי של קרן המלגות – "אירתיקא", הסמיכה את פרח לבצע את הענקת המלגות לזכאים בכפוף לביצוע פעילות התנדבותית.

סטודנטים של שנה א' במלגה יעברו הכשרת הכנה להתנדבות ולמשמעויות של ההתנדבות ולאחר מכן, המלגאי צריך להתנדב 30 התנדבות במסגרות קהילתיות שונות לפי בחירת המלגאי כמו בית הקשיש, מוסדות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, עמותות ללא כוונות רווח, בתי"ח, קופ"ח וכדומה. 

סטודנטים בשנה ב' צריכים להתנדב בסך כ 80 שעות בקהילה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פרח.

סטודנטים בשנה ג' צריכים להתנדב בסך כ 80 שעות בקהילה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פרח.

 סטודנטים של שנה ד' גם הם צריכים לבצע התנדבות מלאה של כ 80 שעות בקהילה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פרח.

להלן דוגמאות לפרויקטים/מקומות התנדבות החל משנה ב' ואילך:

ההתנדבות במסגרות פרח בפרויקטים הבאים כמו: חונכות אישית/לימודית בתוך בתי"ס יסודיים או על יסודי ובהם כל סטודנט מקבל ילד או קבוצת ילדים ועובד איתו על מטרות לימודיות/ חברתיות/ רגשיות. 

פרויקט סטודנט לשם סטודנט- סטודנט של שנה ב' ואילך חונך ומלווה סטודנט בשנה א', הלווי כולל עזרה לימודית וסיוע והכוונה ברחבי מוסד הלימוד. 

פרויקט חל"ב (חינוך לבריאות)- הסטודנט מדריך קבוצות ילדים בבתי"ס יסודיים על חינוך לבריאות. 

מרכז העשרה- הסטודנט מפעיל קבוצות של מבקרים במרכז בפעילויות שונות. 

משחקייה בבי"ח רמב"ם- סטודנט מדריך מפעיל ילדים מאושפזים בבי"ח החולים אשר מבקרים בחדר המשחקייה של בית החולים. 

חווידע- הפעלת קבוצות מבקרים בתחום הטבע והמדעים. 

בית הגלגלים (בית חברתי לצעירים ובוגרים עם מוגבלות שכלית)- הסטודנט מדריך, מלווה, מפעיל ומסייע למבקרי המקום בעלי צריכים מוגבלים. להלן הקישור לאתר: https://www.beitgalgalim.org.il/

תוכנית רואד (תוכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בחברה הערבית)- תפקיד הסטודנט המתנדב במרכז הוא בסיוע לרכז התוכנית בכל מה שקשור בתוכנית למשל: הדרכת קבוצות התלמידים שבאים למרכז לקבלת יעוץ, הרצאות והפעלת סדנאות בתיכונים בכל הקשור להכוונה להשכלה גבוהה. להלן הקישור לאתר:  http://www.rowad.org.il/?lang=he

 עמותת אלשוג'עאן (הינה העמותה הערבית שפועלת למען ילדים וצעירים סוכרתיים בחברה הערבית, העמותה מספקת שירותים רבים לילדים סוכרתיים ולמשפחותיהם, שיטות טיפול, מתן הסבר מלא על זכויותיהם בחברה הערבית )-תפקיד הסטודנט המתנדב בעמותה הוא ליווי הילדים הסוכרתיים והעלאת המודעות בבתי ספר ובמוסדות תרבותיים שונים . להלן הקישור לאתר: https://www.ashujaan.org/