אופן החישוב

אופן החישוב

נוהל בדיקת מועמדים למלגת אירתקא