המסמכים הנדרשים

המסמכים הנדרשים

מועמדים יקרים,

הכתוב מנוסח בלשון זכר אך הוא פונה לגברים ונשים כאחד. להלן רשימת המסמכים הנדרשים מופיעה לפי סדר.

כללי + הצהרה על הורים ומשפחה:

לכל המועמדים: תעודת זהות של המועמד כולל ספח מלא ופתוח, בקשה ללא תעודת זהות המועמד לא תיבדק.

מועמדים ללא ילדים: תעודות זהות של אחד ההורים כולל ילדים מלא ופתוח.

הצהרה על יתום או חד הורי: תעודת גירושין או תעודת פטירה של ההורה הרלוונטי.

הצהרה על נתק מהורים: תצהיר עו"ד עם חתימה וחותמת מקורית, חיילים בודדים עד חמש שנים מיום השחרור יכולים לצרף תצהיר קצינת ת"ש.

 

אחים סטודנטים הלומדים לתואר ראשון המוכר במל"ג בישראל:

תעודת זהות של האח + אישור לימודים תקף. במידה ויש כמה אחים סטודנטים יש לצרף תעודת זהות ואישור לימודים על כל אחד מהם.

 

פרטי לימודים:

לכל המועמדים: יש להעלות אישור לימודים של מוסד הלימודים עם פירוט תחום הלימודים + השעות השבועיות הנלמדות בסמסטר א' ו- ב'. אם באישור הלימודים לא מצוינות השעות השבועיות יש לצרף מערכת שעות עם הנתון הנ"ל. סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה צריכים מינימום של 3 קורסים אקדמאיים בכל סמסטר. החישוב הוא קורס * 4 שעות שבועיות. (3 שבועות = 12 שעות לימוד).

 

הכנסות ברוטו/ קצבאות:

מועמדים ללא ילדים, יש להעלות נתונים על הכנסת ההורים:

שכיר- יש להעלות שלושה תלושי משכורת אחרונים.

עצמאי- יש להעלות שומת מס של שנת מס קודמת.

קצבאות- זקנה/ פנסיה- יש להעלות אישור המעיד על סכום עדכני עבור שלושת החודשים האחרונים.

 מועמד עם ילדים, יש להעלות נתונים על הכנסתו ושל בן/בת הזוג (במידה ואינו חד הורי):

שכיר- יש להעלות שלושה תלושי משכורת אחרונים.

עצמאי- יש להעלות שומת מס של שנת מס קודמת.

 

הצהרה על יתום או חד הורי, יש להעלות נתונים על הכנסת ההורה איתו מתגוררים:

שכיר- יש להעלות שלושה תלושי משכורת אחרונים.

עצמאי- יש להעלות שומת מס של שנת מס קודמת.

קצבאות- מזונות/ שארים- יש להעלות אישור המעיד על גובה הקצבה לשלושת החודשים האחרונים.

 

הצהרה על נתק מההורים או יתום משני הורים, יש להעלות נתונים על הכנסת המועמד ובן/בת הזו במידה ונשוי:

שכיר- יש להעלות שלושה תלושי משכורת אחרונים.

עצמאי- יש להעלות שומת מס של שנת מס קודמת.

 

קצבת נכות:

על כל הצהרה על קבלת קצבת נכות, יש להעלות אישור עדכני מהמוסד לביטוח לאומי, הכולל את סכום הקצבה עדכני ל- 3חודשים אחרונים.

 

קצבת אבטלה:

על כל הצהרה על זכאות לקצבת אבטלה, יש להעלות אישור עדכני מהמוסד לביטוח לאומי, הכולל את סכום הקצבה עדכני ל- 3 חודשים אחרונים.

 **הכתוב מנוסח בלשון זכר אך הוא פונה לגברים ונשים כאחד. להלן רשימת המסמכים הנדרשים מופיעה לפי סדר מילוי השאלון.