חדשות אירתקא

חדשות אירתקא

בימים האחרונים הועבר התשלום הראשון לכל הסטודנטים שעומדים בדרישות המלגה.

8 מרץ, 2021