אודות התכנית

אודות התכנית

מלגת "אירתקא" הינה מלגה המיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית. מטרת התכנית הינה להגדיל את היקף הסטודנטים בני מיעוטים לתואר ראשון

מלגת "אירתקא" הינה מלגה של המועצה להשכלה גבוהה ומופעלת על ידי פרח. 

המלגה מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית הלומדים "מקצועות מועדפים" במשק. 

מטרת התכנית הינה להגדיל את היקף הסטודנטים מהחברה הערבית לתואר ראשון ב"תחומי לימוד מועדפים" ולתת הזדמנות לערבים צעירים בעלי פוטנציאל ומוטיבציה להשתלב בלימודים, שלא יכולים לשאת במימון הכרוך בכך.

אוכלוסיית היעד הינם סטודנטים לתואר ראשון מהחברה הערבית, שבאים מרקע סוציואקונומי נמוך ולומדים "מקצועות מועדפים" במוסדות להשכלה גבוהה. "מקצועות מועדפים" – תחומי לימוד ספציפיים הנדרשים לשוק העבודה הישראלי ושהם באופן יחסי פחות פופולאריים בקרב הסטודנטים הערבים, בהתאם להמלצת ועדת ההיגוי.